Reklamácie a servis

Luxusné Elektro.sk

Váš nákup

zákaznícky účet:

Ponuka tovaru

Chcete dostávať novinky?

Reklamácie a servis

Záručná doba začína bežať dňom zakúpenia tovaru.

U vstavaných a plynových spotrebičov je nutné odborné zapojenie autorizovanej firmy alebo prostredníctvom technika. Zapojenie voľne stojacích spotrebičov je možné previesť podľa priloženého návodu.

Ak potrebujete uplatniť záručnú opravu, obráťte sa priamo na nás. Zaistíme Vám servis produktu alebo Vás priamo odkážeme na najbližšie autorizované servisné strediská, reklamácia tak bude vybavená najrychlejšou možnou cestou.

Autorizovaný servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k závade. Uvedomujeme si, že tovar ste nákupili od nás a preto nás neváhajte v prípade potreby kontaktovať.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode pre použitie, poprípade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

V súlade s &620 ods. (3) občianskeho zákoníku, nie je treba vydávať k spotrebičom záručné listy. Ako podklad pre uznanie záruky bude, rovnako ako v ďalších krajinách Európskej únie, slúžiť zaobstarávajúci doklad (faktúra), ktorý zákazník obdrží pri doručení tovaru. V prípade priania zákazníka je ale možné záručný list vystaviť.

Tovar prekontrolujte ihneď po prevzatí pred vodičom, na neskoršie reklamácie z dôvodu mechanického poškodenia nebude braná zreteľ!!!